Nieuws

27
jul

Gebrek aan talent management probleem bij zakelijke dienstverleners

Financiële dienstverleners, ICT consultants en andere zakelijke dienstverleners raken in toenemende mate in een “talentcrisis”. Dit blijkt uit onderzoek door The Hackett Group, een internationale management consultancy, gepubliceerd op 19 juli. Een oorzaak ligt bij een onvermogen van bestuurders en HR om effectief samen te werken aan een oplossing.

Volgens het onderzoeksrapport van The Hackett Group, gepubliceerd onder de naam “Cracks in the Foundation: Closing the Critical Skills Gap Undermining Business Capabilities” is er sprake van fundamentele problemen in de zakelijke dienstensector door gebrek aan talent en zijn deze organisaties zeer ontevreden over de mate van steun die ze van HR krijgen op dit gebied. De studie keek naar zes kerngebieden van talent management:

  • Slagen van het personeelsbeleid
  • Samenwerking en kennisdeling
  • Behoud van talent
  • Prestatiemanagement
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Werving en selectie

Van de bedrijven de vertegenwoordigd zijn in het onderzoek is gemiddeld 70% ontevreden tot zeer ontevreden over de HR-ondersteuning bij talentmanagement. De bedrijven waren het minst tevreden over HR-ondersteuning op het gebied van samenwerking en kennisdeling: 79% is ontevreden tot zeer ontevreden, en behoud van talent: 70% is ontevreden tot zeer ontevreden.

Volgens het onderzoeksrapport wordt deze ontevredenheid veroorzaakt door een gebrek aan ondersteuning die HR afdelingen leveren op deze gebieden alsmede een gebrek aan communicatie en samenwerking tussen bestuur en HR, aldus het rapport. Het onderzoek liet ook zien ook dat de zakelijke dienstverleners in slechts 35% van de gevallen voldoende ondersteund worden bij talent management. Het percentage bedrijven dat aangeeft dat HR een volledig dienstenpakket levert is 13% of minder.

In sommige van de slechtst presterende gebieden, zoals talentbehoud en samenwerking / kennisdeling, geeft slechts 18% van de bedrijven aan dat hun HR-afdeling een adequaat niveau van diensten en expertise levert. In andere gebieden, zoals personeelsplanning, prestatiemanagement en opleiding en ontwikkeling, is het niet veel beter: slechts 33 tot 47 procent van de bedrijven geeft aan dat een acceptabel niveau van HR diensten wordt geleverd.

De studie wees uit dat zelfs op het best presterende gebied (werving en selectie) meer dan 40% van de bedrijven aangeeft dat slechts een beperkte dienstverlening en expertise wordt geleverd door HR. En op alle gebieden varieert het aantal bedrijven dat aangeeft dat hun HR afdeling een volledig scala aan diensten en expertise biedt van slechts 13%( werving en selectie) tot 7% (performance management) tot slechts 5% of minder voor alle andere gebieden.

Gebrekkige communicatie

Een belangrijke verklaring voor deze bevindingen ligt volgens de onderzoekers in het feit dat human resources afdelingen het moeilijk hebben met de veranderende rol en missie die zij hebben binnen organisaties. Bij veel bedrijven blijven de bezuinigen op het HR-budget en personeel, gestart wegens de economische recessie, langer van kracht. Dit heeft een negatieve uitwerking op talent management programma’s, opleiding, loopbaanontwikkeling en high-potentialtrajecten. Daar komt bij dat slechts weinige HR-afdelingen de rol van business partner hebben in hun organisatie, waarbij zij verantwoordelijk zouden zijn voor de communicatie en het inventariseren van de behoeften op het gebied van talent management.

“Bij veel bedrijven zijn staffuncties slechter gaan presteren slecht door de bezuinigingen die zijn ingevoerd tijdens de recente recessie”, zegt Harry Osle, hoofd van het HR-specialisme bij Hackett, in een toelichting op het rapport. “Doordat weinig in talent is geinvesteerd hebben bedrijven in de zakelijke dienstverlening nu een gebrek aan belangrijke vaardigheden zoals zakelijk inzicht, strategisch denken, innovatie en verandermanagement en procesverbetering. Maar bedrijven lijken er vooralsnog weinig in te slagen om dit probleem goed aan te pakken, voor een groot deel doordat HR en bestuurders niet goed samenwerken. Dit geldt als een belangrijke beperking voor dit soort organisaties. Hoewel staffuncties worden vaak beschouwd als kostenslurpende overhead afdelingen, leveren zij ook essentiële diensten waarmee bedrijven in staat zijn om hun kapitaal te beheren, waaronder ook het menselijk kapitaal.

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek van The Hackett Group komen aanbevelingen naar voren over hoe HR en bestuur de handen ineen moeten slaan om het alsmaar groter wordende probleem van gebrek aan talent aan te pakken.

Werving en selectie van nieuw personeel is over het algemeen een gebied waar HR de sterkste ondersteuning biedt. Tegelijkertijd blijkt dit het minst effectieve aspect van talent management te zijn bij de onderzochte bedrijven. Volgens de aanbevelingen moet men meer zorg en aandacht besteden aan het definiëren van de vaardigheden en eigenschappen die kandidaten moeten hebben.

HR kan ook minder afhankelijk worden van de externe arbeidsmarkt door het ontwikkelen van eigen medewerkers, maar ook het onderzoeken van alternatieve wervingsoplossingen zoals het aannemen van minder ervaren personeel met ontwikkelingspotentieel. Het opbouwen van een sociale connectie met potentiele kandidaten is ook een nieuwe strategie om in contact te komen met kandidaten.

“De huidige veranderende markt vereist dat zakelijke dienstverlers hun personeelsbeleid herzien en hun invloed op het bedrijfsresultaat te verbeteren”, aldus de Michel Janssen, Chief Research Officer bij Hackett. “Talent management is het voornaamste probleem en de zakelijke dienstverleners kunnen dit probleem niet oplossen zonder adequate ondersteuning vanuit HR. Vanuit beide partijen moet geprobeerd worden hun werkrelatie te verbeteren. Managers moeten het voortouw nemen in het kenbaar maken van hun behoeften en het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van talent management. HR moet proces-en administratieve ondersteuning, methoden en instrumenten, training en begeleiding bieden om de bestuurders daarbij te helpen.”


Reacties plaatsen niet toegestaan