Ons team

Marcia Bulder

Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie

Marcia Bulder is als psycholoog gespecialiseerd in assessment centers, individuele coaching en loopbaanbegeleiding. Zij geeft organisaties advies over selectie- en ontwikkelvraagstukken. Daarnaast geeft zij psychologisch advies en feedback op individueel en groepsniveau over sociale vaardigheden, carrièreplanning, en werkrelaties. Sinds 2009 is Marcia betrokken bij de ontwikkeling van digitale test- en leerinstrumenten.

Marcia Bulder heeft klinische en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht (2002 – 2007) en is als psycholoog geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Marcia Bulder Google+

Geplaatst door Marcia Bulder:

  • Trilex Online Assessment voor reorganisatie en personeelsselectie

    Als HR professional heeft u een centrale rol als het gaat om de mens binnen een organisatie. Van een moderne HR adviseur wordt verwacht dat hij als een business partner optreedt richting management en bestuur. Tegelijkertijd blijft u een vraagbaak voor het personeel in de organisatie en bent u verantwoordelijk voor het uitdragen van beleid […]

  • Eenvoudig en betrouwbaar testen met de TriScan

    Om selecteren betrouwbaar maar toch eenvoudig te houden hebben wij de TriScan ontwikkeld: een combinatie van drie online testen: intelligentie, persoonlijkheid en communicatiestijl. De TriScan helpt HR-managers, selecteurs, P&O-ers en ondernemers met het in beeld brengen van de geschikheid of potentie van (toekomstig) medewerkers. De testen van de TriScan zijn volledig evidence based en daarom […]

  • Testen is beter dan intuitie in personeelsselectie

    De afgelopen twintig jaar is er veel, grootschalig en betrouwbaar onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van methodes in de personeelsselectie. Dat onderzoek doen geen overbodige luxe was, bleek toen veel gebruikte methodes op geen enkele manier in staat waren om te meten of een sollicitant een goede of slechte kandidaat zou zijn voor de […]


Reacties plaatsen niet toegestaan