Reorganisatie

Trilex helpt u uw reorganisatie efficiënt en effectief af te ronden


Reorganisatie

Een reorganisatie is een ingrijpend proces met vergaande gevolgen. Indien een reorganisatie juist uitgevoerd wordt kan er een aanzienlijke efficiëntieslag en kostenbesparing gerealiseerd worden. Enkele uitdagingen van een reorganisatie zijn om de juiste personen in de juiste functie te krijgen en om te voorkomen dat talent verloren gaat.

De Trilex TriScan stelt u in staat om op een eenvoudige manier een totaaloverzicht te krijgen van de competenties van het personeel.

Werken op basis van feiten

De TriScan is een snel en makkelijk inzetbaar en geeft u een objectief beeld van de geteste personen. De beslissingen die u neemt zijn onderbouwd en gebaseerd op feiten. Een objectieve meting betekent een eerlijke en gelijke behandeling voor alle werknemers en verkleint de kans op onenigheid achteraf.

Trilex maakt uw reorganisatie effectiever

Uw reorganisatie wordt efficiënter en effectiever:

  • Maak de competenties van werknemers inzichtelijk;
  • Help de juiste mens op de juiste plaats te krijgen;
  • Voorkom verlies van talent;
  • Beargumenteer uw beslissing met objectieve feiten.