Voor deelnemers


Deelnemen aan een assessment

Een werkgever, consultant of HR adviseur heeft u aangemeld voor deelname aan een (online) assessment. Wat kunt u verwachten?

Assessments en online testen zijn ontworpen om talenten en capaciteiten van mensen in kaart te brengen. Deze instrumenten zijn zo ontworpen, dat u als deelnemer optimaal de kans krijgt om uw capaciteiten te laten zien. Het is ook voor de assessor van belang dat u zich zo goed mogelijk heeft kunnen voorbereiden, omdat er dan een zo nauwkeurig mogelijk beeld van uw capaciteiten ontstaat, met zo min mogelijk ‘ruis’.

Daarom heeft Trilex de informatiebrochure assessments en testen samengesteld. In deze uitgebreide brochure vindt u alle informatie die u als kandidaat nodig heeft om u zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden op uw deelname aan een assessment.

Voorbereiding

Een goede nachtrust is de beste voorbereiding. Zorg daarnaast voor zo min mogelijk stress. Zorg ervoor dat u goed geinformeerd bent,  voordat u aan een online assessment begint. Wat kunt u precies verwachten? In principe is oefenen niet nodig voor deelname aan (online) assessments en testen. Onderzoek toont aan dat het effect van oefenen zeer klein is, tenzij u bekend bent met het gebruikte assessmentmateriaal. Voor uw gemoedsrust kan het effect des te groter zijn! Op internet is veel te lezen over assessments en er zijn ook enkele boeken over geschreven.

Een geschikte testomgeving

De invloed van uw directe omgeving op de testresultaten is wel vrij groot. Het is belangrijk dat u zich goed kunt concentreren. Als u afgeleid bent, heeft dit een groot effect op uw score op een intelligentietest. Ook voor het invullen van  vragenlijsten is het belangrijk dat u zich goed kunt concentreren. Maak de testen daarom in een omgeving waarin u alleen bent, op een goede stoel zit en niet gestoord kunt worden door geluid of personen in de omgeving.

Stel het assessment uit als u zich niet goed voelt

Als u ziek bent of niet goed uitgerust, zal dit de testresultaten hoogstwaarschijnlijk beïnvloeden. Dit, terwijl u maar één kans heeft om u te bewijzen! Achteraf aangeven dat u zich niet goed voelde, heeft meestal geen zin. Geef het daarom vooraf aan als u zich niet optimaal in staat voelt om aan de testen deel te nemen.

Vraag om feedback

Als deelnemer heeft u recht op een terugkoppeling van de testresultaten. Dit is zeer van belang met het oog op eventuele andere sollicitaties of ontwikkeltrajecten. Ook geeft het u inzicht in de besluitvorming. Het laatste wat u wilt, is het gevoel hebben dat u aan de testen heeft deelgenomen zonder dat u er zelf iets aan heeft gehad, of terwijl u er niets van begrepen heeft. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de selecteur, maar ook bij uzelf! Vraag daarom om feedback van degene die voor u het assessment heeft aangevraagd.

Lees de informatiebrochure assessments en testen (PDF) voor meer informatie en tips over deelname aan (online) assessments