Assessment Center

Uitgebreid assessment onder begeleiding van geregistreerd psycholoog.


Uitgebreid Assessment Center

Indien u een diepgaander onderzoek wenst, met een maatwerk rapportage dan adviseert Trilex om een compleet Assessment Center in te zetten. Er zullen dan meerdere psychologische meetinstrumenten worden ingezet en er vindt altijd een uitgebreid interview plaats met een Psycholoog NIP.

Trilex werkt hierbij nauw samen met de NCP Groep

Meer informatie

Meer informatie of een productdemonstratie aanvragen >