Nieuws

28
mrt

Testen is beter dan intuitie in personeelsselectie

De afgelopen twintig jaar is er veel, grootschalig en betrouwbaar onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van methodes in de personeelsselectie. Dat onderzoek doen geen overbodige luxe was, bleek toen veel gebruikte methodes op geen enkele manier in staat waren om te meten of een sollicitant een goede of slechte kandidaat zou zijn voor de functie.

Nu we dankzij vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek precies weten op welke manier we het beste kunnen testen of een kandidaat geschikt is, is dit probleem opgelost. Zo is al jaren bekend dat de intelligentietest de beste voorspeller is van arbeidsprestaties in alle functies van alle niveaus.

Toch leert de ervaring dat selecteurs maar al te vaak blijven vasthouden aan methodes die al lang door statistiek ondermijnd zijn en als niet valide verklaard zijn. Zoals: grafologie, “de eerste indruk”, en werkervaring zoals vermeld op een CV.

De oorzaak ligt voor een deel in het psychologisch fenomeen van vertrouwen in het eigen deskundig oordeel. Bij complexe besluitvorming –zoals personeelsselectie – leidt het volgen  van je intuïtie onvermijdelijk tot fouten. Maar het is dezelfde intuïtie die ons ervan weerhoudt om veel waarde toe te kennen aan objectieve, statistische informatie. Een intelligentietest geeft harde cijfers en liegt niet, maar toch vertrouwt een  typische selecteur vooral op zijn eigen persoonlijke oordeel. Dit is extra pijnlijk omdat verkeerde beslissingen in personeelsselectie uw organisatie behoorlijk schaden!

De testmethoden van Trilex zijn wel gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.  Door een intelligentietest te combineren met een persoonlijkheidstest geeft de TriScan de grootst mogelijke voorspellende waarde. Trilex biedt kortom assessmenttesten die valide zijn, wetenschappelijk onderbouwd, eenvoudig toepasbaar en ook nog eens betaalbaar!


Reacties plaatsen niet toegestaan