Nieuws

23
jul

Waarom Online Assessment populair is

Online assessment populairder dan ooit

Het lijkt alsof mensen de laatste tijd meer en meer de toegevoegde waarde inzien die online assessments bieden aan werving- en selectieprocessen. Recentelijk is deze vorm van assessment dan ook enorm gestegen in gebruik.

Een korte blik op de belangrijkste oorzaken van deze trend.

1. Interesse in online innovaties en een verbeterd vermogen om nieuwe en innovatieve producten te creëren

De opkomst van nieuwe (web)technologie heeft de wereld van assessments fundamenteel veranderd. Administratieve lasten zijn geen belemmering meer voor het gebruik van assessments. Online assessments kunnen veel en relatief goedkoop worden afgenomen. Belangrijker nog: het combineren van nieuwe technologie met kwalitatief goede inhoud maakt een geheel dat groter is dan de som der delen. Het combineren van traditionele assessmentmethoden met moderne technologie heeft geresulteerd in de opkomst van producten die veel meer kunnen dan de papier-en-potloodtesten van het verleden.

2. Ontevredenheid met de mogelijkheden van huidige recruitmentprocessen

Met de opkomst van online recruitment beseffen steeds meer bedrijven dat de keuze voor een online recruitmentstrategie verder gaat dan een mooie website en een profiel op facebook. Hoewel deze ingrediënten zeker een rol spelen, voorzien ze de organisatie niet van de mogelijkheid om ook de juiste keuzes te maken in de selectie van personeel. Door online assessment onderdeel te maken van het wervingsproces, ontstaat veel meer kennis over kandidaten en hun mogelijke waarde voor het bedrijf. Terwijl de toegevoegde waarde van online recruitmentprocessen alweer gerelativeerd wordt, blijkt online assessment nu juist iets extra’s te kunnen bieden. Meer organisaties en HR afdelingen gaan nu kijken naar manieren om online assessment te integreren in het wervingsproces.

3. Verhoogde blootstelling aan online assessment

Er zijn, juist in het huidige economische klimaat, meer mensen die de toegevoegde waarde zien van online assessments. Gebrek aan kennis over assessments was lange tijd een van de belangrijkste redenen dat organisaties zich verzetten tegen het gebruik ervan. Het is inderdaad redelijk complex om de toegevoegde waarde van assessments te meten, maar meer en meer aanbieders van online assessments weten bedrijven te overtuigen van deze toegevoegde waarde. Ook zijn er nieuwe lichtingen junior P&O’ers en HR professionals die alweer anders tegen het gebruik van online assessments aankijken.

4. Aanbieden van online assessments door andere zakelijke dienstverleners

Redenen 1 tot en met 3 hebben geleid tot een situatie waarin leveranciers van gerelateerde diensten zijn begonnen met het aanbieden van online assessment(instrumenten) aan hun klanten. Hoewel het zelf ontwikkelen van assessments een arbeidsintensief en complex proces is, zijn er veel leveranciers die staan te popelen om nieuwe afzetkanalen te exploiteren. Dit resulteert vaak in samenwerkingsverbanden waarbij assessmentaanbieders extra blootstelling aan klanten krijgen, terwijl de leverancier in de gelegenheid is om klanten deze extra diensten aan te bieden.

5. Bewezen resultaat

Naarmate meer en meer bedrijven assessmenttools gebruiken, zijn er ook meer succesverhalen te vertellen over de waarde van online assessments. Indien op de juiste manier toegepast, kunnen online assessments een grote positieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Het gebruik van digitale en online methoden om assessments af te nemen en te beheren heeft het ook makkelijker gemaakt om de toegevoegde waarde uit te rekenen. Online assessment is op die manier een belangrijk onderdeel van de groeiende (en veel te laat opkomende) “HR metrics” trend.


Reacties plaatsen niet toegestaan